மச்சி! நீ கேளேன்! - 1 | லைக் அண்டு ஷேர்

மே 21, 2017
ம ச்சி... வாழ்க்கையே லைக் அண்டு ஷேரிங்தான் மச்சி! நாம் எதை எதை விரும்புகிறோம், எதை எதைப் பகிர்கிறோம் என்பதுதான் நம் வாழ்க்கையையும் உறவ...மேலும் தொடர...
Blogger இயக்குவது.