வார்த்தை என்னும் வல்லாயுதம்! - மச்சி! நீ கேளேன்! - 2 | இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்

ஜூன் 16, 2017
சீ சர் செத்ததைக் கொண்டாடும் உளநிலையில் இருந்த மொத்த ரோமாபுரியையும் ஒரே ஒரு மேடைப் பேச்சால் அவரைக் கொன்றவர்களுக்கு எதிராகவே திருப்பியவை ம...மேலும் தொடர...

மறக்க முடியாத தமிழ் சினிமா (1) ஸ்ரீதரின் நெஞ்சில் ஓர் ஆலயம்! - ராகவ்

ஜூன் 05, 2017
எ த்தனை முறை பேசினாலும், எந்த வயதில் யோசித்தாலும், எந்தக் கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தாலும் மிக மிக சுவாரஸ்யமாக அனைத்துக் காலக்கட்டங்களில...மேலும் தொடர...
Blogger இயக்குவது.