காந்தியடிகளின் விருப்பம் | தெரிஞ்சுக்கோ - 1

Wish of Mahatma

டுத்த பிறவியில் நான் தமிழனாகப் பிறக்க வேண்டும் - அண்ணல் காந்தியடிகள்
  • தமிழில் கருத்திட விரும்புவோர் அழுத்துங்கள் இங்கே
  • கருத்துகள் இல்லை

    Blogger இயக்குவது.