ஒளி ஆண்டு என்றால் என்ன? | தெரிஞ்சுக்கோ - 4

What is Light Year?

ஒளி ஆண்டு என்றால் என்ன?

நொடிக்கு 29,97,92,458 மீட்டர் தொலைவைக் கடக்கக்கூடிய ஒளியானது ஓர் ஆண்டுக்காலம் தொடர்ந்து பயணித்தால் கடக்கக்கூடிய தொலைவை ஓர் ஒளி ஆண்டு என்கிறோம்.
  • தமிழில் கருத்திட விரும்புவோர் அழுத்துங்கள் இங்கே
  • கருத்துகள் இல்லை

    Blogger இயக்குவது.