மாவோ பொன்மொழி | தெரிஞ்சுக்கோ - 3

Mao Zedong alias Mao, the Chinese Revolutionist

அரசியல் என்பது ரத்தம் சிந்தா யுத்தம்!
யுத்தம் என்பது ரத்தம் சிந்தும் அரசியல்!
- சீனப் புரட்சியாளர் மாவோ எனும் மா சே துங்
  • தமிழில் கருத்திட விரும்புவோர் அழுத்துங்கள் இங்கே
  • கருத்துகள் இல்லை

    Blogger இயக்குவது.