ஆங்கில வழியில் படித்தும் ஏன் இல்லை நமக்குப் போதுமான ஆங்கில அறிவு? | தெரிஞ்சுக்கோ - 10

பிப்ரவரி 19, 2019
ஆங்கில வழியில் படித்தும் ஏன் இல்லை நமக்குப் போதுமான ஆங்கில அறிவு? - புகழ் பெற்ற கல்வியாளர் நலங்கிள்ளி மேலும் தொடர...

"நாங்கள் போராடினாலே ஊதிய உயர்வுக்காகத்தானா?" - பொரிந்து தள்ளும் ஆசிரியப் போராளி

ஜனவரி 27, 2019
நா ன் பணிபுரியும் பள்ளி நகரமும் அல்லாத கிராமமும் அல்லாத, வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழ் வாழும் மக்கள் நிறைந்த பகுதியைச் சேர்ந்தது. இதுவரை நடை...மேலும் தொடர...

த(க)ற்காலப் பயணம்! | மச்சி! நீ கேளேன்! {6} - இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்

ஜனவரி 07, 2019
ஒ ரு மனிதரின் ஆகப்பெரும் அடையாளங்களான அறிவு, பண்பு இரண்டையும் வளர்த்துக்கொள்வதற்கு ரசனை உணர்வு எந்த அளவுக்குத் துணை புரிகிறது என்பதைக் க...மேலும் தொடர...
Blogger இயக்குவது.