தமிழ் எழுதுகளம்

ட்புக்கினிய களத்தினரே!

உங்கள் மேலான எண்ணங்களைத் தமிழில் தெரிவிக்கக் கீழ்க்காணும் ஒலிபெயர்ப்புச் செயலியை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்! நீங்கள் சொல்ல விரும்புவதைக் கீழே உள்ள பெட்டியில் ஆங்கில எழுத்துக்களால் எழுதி இடைவெளி தட்டினால் போதும். அதுவே தமிழில் மாறும்! பின்னர், அப்படியே நகலெடுத்து (copy) கருத்துப் பெட்டி, தொடர்புப் படிவம் என எங்கு வேண்டுமானாலும் இட்டுப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
Ctrl+g அழுத்தித் தமிழ், ஆங்கிலம் இரண்டிலும் மாற்றி மாற்றி எழுதலாம்!
Blogger இயக்குவது.